طراحی آرم | طراحی لوگو | طراحی نشانه طراحی بیش از 150 آرم و لوگو شرکتهای داخلی http://designalogo.mihanblog.com 2020-09-19T16:08:58+01:00 text/html 2019-07-24T13:47:13+01:00 designalogo.mihanblog.com طراحی و برند سازی http://designalogo.mihanblog.com/post/2 <div class="post-preview" style="margin: 0px 0px 35px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans;"><img width="840" height="560" src="http://modir.tv/wp-content/uploads/2014/08/what-is-branding.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="برندینگ یا برندسازی چیست؟" srcset="http://modir.tv/wp-content/uploads/2014/08/what-is-branding.jpg 840w, http://modir.tv/wp-content/uploads/2014/08/what-is-branding-300x200.jpg 300w, http://modir.tv/wp-content/uploads/2014/08/what-is-branding-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; max-width: 100%; height: auto; display: block; width: 840px;"></div><aside id="post-content-top-sidebar" class="clearfix" style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; zoom: 1; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans;"><div class="post-widget-area" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div id="text-10" class="widget widget_text" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(69, 69, 69);"><div class="textwidget" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></div></div></div></aside><div itemprop="articleBody" class="entry-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans;"><p style="margin: 0px 0px 1.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندسازی</span>&nbsp;یا&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندینگ</span>&nbsp;(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">Branding</span>)، بحث داغی که در همه‌ی جلسه‌های کاری و کافی شاپ‌ها و پارکینگ‌های شرکت‌های مختلف و هر جای دیگر…، توسط مدیران هر مجموعه‌ای تا دلتان بخواهید شنیده می‌شود که خیلی مهم است و باید به آن توجه کنیم و بودجه خرج کنیم و…</p><p style="margin: 0px 0px 1.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;">در کشور ما هم صحبت از&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(168, 128, 185); outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition: color 0.15s ease 0s; border: 0px; font-weight: 700;">برندسازی</span><font color="#a880b9"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition-duration: 0.15s; transition-property: color;">&nbsp;</span></font>و&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;"><font color="#a880b9"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition-duration: 0.15s; transition-property: color;">برندینگ</span></font></span>&nbsp;و مشاوره آن کم نیست. به قول یکی از دوستان: “یکی بود یکی نبود، یه کشوری بود که مشاورای برندینگش از برنداش بیشتر بودن…!”</p><p style="margin: 0px 0px 1.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;">در ابتدای این مقاله خود را لازم به ذکر این نکته می دانیم که مفهوم&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندسازی</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندینگ</span>&nbsp;از لحاظ علمی و اجرایی تفاوت دارد، که به اشتباه به جای همدیگر نیز استفاده می شود، فرآیند&nbsp;برندسازی بیشتر متمرکز روی ایجاد و افزایش سطح آگاهی برند می باشد و بواسطه برنامه های ترویجی و تبلیغاتی به ثمر مینشیند و طراحی هویت برند بخش اساسی این فرآیند محسوب می شود.<br>اما&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندینگ</span>&nbsp;به فر آیند مادری گفته می شود که در مجموع منجر به&nbsp;خلق ارزش مطلوب ما برای مشتری است، تمام چیزی‌هایی که مشتری در خصوص هویت تجاری شما، شامل حس، تجربه و تداعیات ذهنی باید بداند یا احساس به درک کند، شامل این مجموعه فعالیت هاست، در این مقاله ما برای جلوگیری از این پیچیدگی ها،&nbsp;<font color="#a880b9"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition-duration: 0.15s; transition-property: color;">برندسازی</span></font>&nbsp;را معادل&nbsp;<font color="#a880b9"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition-duration: 0.15s; transition-property: color;">برندینگ</span></font>&nbsp;قرار داده ایم، و هر جا&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندسازی</span>&nbsp;ذکر می شود، منظور ما همان<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">برندینگ</span>&nbsp;می باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 1.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;">بماند که خیلی‌ها هنوز هم نمی‌دانند که برند و برندینگ، فقط طراحی لوگو و انتخاب فونت سازمانی نیست!<br>نمی‌دانند که کل کار&nbsp;<font color="#a880b9"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition-duration: 0.15s; transition-property: color;">برندینگ</span></font>&nbsp;به زبان ساده این است که شما قرار است “<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">ذهنیت</span>” مردم را نسبت به برندتان به شکل خاصی دربیاورید، خاص شوید و بنا به دلایلی، افرادی (خاص یا عام) به سمت شما بیایند و سراغ برندهای دیگر نروند.</p><p style="margin: 0px 0px 1.75em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;">در تمام این مسیر، همه‌ی اِلِمان‌های بصری برندتان از لوگو و فونت بگیرید تا مدل طراحی کارت ویزیت و بروشورتان، فقط و فقط یک&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;">ابزار</span>برای&nbsp;<font color="#a880b9"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.196); transition-duration: 0.15s; transition-property: color;">برندینگ</span></font>&nbsp;هستند و نه کل برندینگ</p></div> text/html 2013-05-25T14:18:49+01:00 designalogo.mihanblog.com طراحی آرم شرکت http://designalogo.mihanblog.com/post/1 <div align="center">طراحی آرم شرکتها در سریع ترین زمان <br>دارای 13 سال سابقه کاری <br><br><img src="http://www.katibehprint.com/images/category/katibehprint-110823153526-6-m.jpg" alt="طراحی آرم " vspace="0" width="307" align="" border="0" height="307" hspace="0"><br><img src="http://www.katibehprint.com/images/category/katibehprint-110823153526-3-m.jpg" alt="طراحی لوگو" vspace="0" width="301" align="" border="0" height="301" hspace="0"><br></div>